Відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних працівників, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 06.10.2010 №930 (зі змінами, внесеними наказами Міністерства освіти і науки, молоді та спорту №1473 від 20.12.2011 та Міністерства освіти і науки №1135 від 08.08.2013) з метою активізації професійної діяльності педагогічних працівників, стимулювання цілеспрямованого безперервного підвищення рівня фахової майстерності, розвитку творчої ініціативи, підвищення престижу і авторитету педагогічної праці та забезпечення ефективності навчально-виробничого процесу в Державному навчальному закладі «Хмельницький центр професійно-технічної освіти сфери послуг»   19 березня 2021 р. відбулося засідання атестаційної комісії І рівня.

   Педагогічні працівники закладу, які атестувалися представили результати своєї педагогічної діяльності за міжатестаційний період/

   У 2020-2021 н.р. згідно списку було проатестовано 24 педагогічних працівника.  Засвідчивши зростання професійної компетентності педагогів, атестаційна комісія ДНЗ «Хмельницький центр професійно-технічної освіти сфери послуг» прийняла рішення порушити клопотання перед атестаційною ІІІ рівня Департаменту освіти і науки Хмельницької обласної держадміністрації про присвоєння чи відповідність раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії» та педагогічного звання, встановлення (відповідність раніше встановлених) найвищих тарифних розрядів.

   У підсумку засідання комісії голова атестаційної комісії Царьова Євеліна Сергіївна привітала педагогічних працівників з успішною атестацією та подякувала за плідну та результативну роботу.

   Усім педагогам ДНЗ «Хмельницький центр професійно-технічної освіти сфери послуг» творчих злетів, професійних успіхів та постійного самовдосконалення!

 

   16 березня 2021 року в рамках угоди про співпрацю між Хмельницьким національним університетом та ДНЗ «Хмельницький центр професійно-технічної освіти сфери послуг» викладачі кафедри Технологічної та професійної освіти і декоративного мистецтва (Ганна Красильникова, доктор педагогічних наук, доцент, Сергій Красильников. кандидат технічних наук. доцент, Вікторія Білик, кандидат педагогічних наук) провели для педагогів Центру майстер-клас «Використання хмарних сервісів у навчальному процесі ЗП(ПТ)О». Педагогічні працівники Центру підвищили рівень цифрової компетентності. Адже із появою пандемії коронавірусу в світі та Україні, із запровадженням безпрецедентних обмежувальних заходів в усіх сферах з метою протидії поширення вірусу, із соціальним дистанціюванням, потреба у набутті цифрової компетентності ще більш актуалізується. І, мабуть, в майбутньому нам слід бути готовими до подібних ситуацій. Педагоги усіх освітніх закладів мають забезпечити безперервний і якісний навчальний процес використовуючи дистанційне навчання на основі використання електронних освітніх ресурсів. В таких умовах змінюються вимоги до педагога ЗП(ПТ)О, який повинен вільно володіти сучасними інформаційно-комунікаційними технологіями, використовувати їх у своїй професійній діяльності та тим самим забезпечувати якість навчально-виробничого процесу.

   Тематика виступів охоплювала питання створення інтелект-карт для систематизації знань учнів та розвитку їх мислення; розробки інтерактивних презентацій за допомогою програми Prezi; використання платформи Kahoot для перевірки знань учнів в режимі онлайн. Отримані знання є актуальними в сучасних умовах організації теоретичного навчання за дистанційними технологіями навчання. Цифрові технології – це надзвичайно потужний засіб упровадження інформаційного обміну, що відкриває неабиякі можливості для навчання та роботи.

   Зустріч з адміністрацією ДНЗ «Хмельницький центр професійно-технічної освіти сфери послуг» на чолі з директором Царьовою Є.С. була присвячена обговоренню проєкту освітньо-професійної програми «Професійна освіта (Технологія виробів легкої промисловості)», яка створена на базі стандарту вищої освіти. Були висловлені слушні зауваження щодо змісту компонент програми, які будуть враховані у подальшій роботі.