16 березня 2021 року в рамках угоди про співпрацю між Хмельницьким національним університетом та ДНЗ «Хмельницький центр професійно-технічної освіти сфери послуг» викладачі кафедри Технологічної та професійної освіти і декоративного мистецтва (Ганна Красильникова, доктор педагогічних наук, доцент, Сергій Красильников. кандидат технічних наук. доцент, Вікторія Білик, кандидат педагогічних наук) провели для педагогів Центру майстер-клас «Використання хмарних сервісів у навчальному процесі ЗП(ПТ)О». Педагогічні працівники Центру підвищили рівень цифрової компетентності. Адже із появою пандемії коронавірусу в світі та Україні, із запровадженням безпрецедентних обмежувальних заходів в усіх сферах з метою протидії поширення вірусу, із соціальним дистанціюванням, потреба у набутті цифрової компетентності ще більш актуалізується. І, мабуть, в майбутньому нам слід бути готовими до подібних ситуацій. Педагоги усіх освітніх закладів мають забезпечити безперервний і якісний навчальний процес використовуючи дистанційне навчання на основі використання електронних освітніх ресурсів. В таких умовах змінюються вимоги до педагога ЗП(ПТ)О, який повинен вільно володіти сучасними інформаційно-комунікаційними технологіями, використовувати їх у своїй професійній діяльності та тим самим забезпечувати якість навчально-виробничого процесу.

   Тематика виступів охоплювала питання створення інтелект-карт для систематизації знань учнів та розвитку їх мислення; розробки інтерактивних презентацій за допомогою програми Prezi; використання платформи Kahoot для перевірки знань учнів в режимі онлайн. Отримані знання є актуальними в сучасних умовах організації теоретичного навчання за дистанційними технологіями навчання. Цифрові технології – це надзвичайно потужний засіб упровадження інформаційного обміну, що відкриває неабиякі можливості для навчання та роботи.

   Зустріч з адміністрацією ДНЗ «Хмельницький центр професійно-технічної освіти сфери послуг» на чолі з директором Царьовою Є.С. була присвячена обговоренню проєкту освітньо-професійної програми «Професійна освіта (Технологія виробів легкої промисловості)», яка створена на базі стандарту вищої освіти. Були висловлені слушні зауваження щодо змісту компонент програми, які будуть враховані у подальшій роботі.